Transport Charges

Name of Village 2020-21
SONDH 350
BAHIN 600
NAGAL JAT 550
ANDHOP 550
ALI BRAHMAN 600
ALI MEO 600
PAHARI 725
LOHINA 550
SEWALI 600
DADKA 525
MANPUR 650
BANCHARI 650
MANPUR NAGLA 800
KHAIKA 625
GORATA 700
PALWAL 1000
PUNHANA MOD 525
CHARAN SINGH CHOWK SAFED MURTI 525
CHARAN SINGH CHOWK KALI MURTI 525
ANDHUA PATTI 600
ROHTTA PATTI 600
RABIYA MOHALLA 600
GORATA CHOWK 600
HASANPUR CHOWK 600
GARHI 625
BHULWANA MOD 600
KOT 700
UTTAWAR 800
MALAI 900